Obese Intense Program

OIP (Obese Intense Program) is een speciaal ingericht intensief programma ten behoeve van diegenen die lijden aan obesitas. Dit is een ‘life changing’ traject dat aangegaan wordt voor een langere periode, waarin de betrokkenen op fysiek-, voedings- en mentaal gebied door een vast team van specialisten intensief worden begeleid.

Obese intense traject: vanaf 4995,- voor 6 maanden.